Ідеологія

    • Ідеологічна програма "Білого Молоту".

      Коли мораль спаплюжено, а Роди знецінено, світ наповнюється мороком. В суспільствах, де люди не відчувають спорідненості з іншими людьми, звичаєвий закон не діє і Лад перетворюється в руїну. Сучасні суспільства забули про те, навіщо Дух кликав людей до об’єднання. Племена за принципом кровної спорідненості об’єднувались за допомогою спільної моралі – так творились народи. Зараз душі і тіла народів зруйновано, а роди змішано. В такому вигляді народ перестає бути єдиним Національним Організмом; позбувшись тіла і душі, він гибіє. Наше завдання — сформувати у залишках тіла і душі розкладеного Українського Національного Організму осередки його відродження. Наше завдання — відродити божественну сутність Нації і Держави, спираючись на вічні закони і Дух Української Нації, будувати новий світ, де Україна буде займати своє заслужене місце, як священна долина, у якій кувалася давня цивілізація. Роди повинні бути відновленими, а сім’я, на противагу комунам, повинна бути міцною і побудованою на принципах кровної, духовної і територіальної спорідненості. Лише так формується єдність. Лише в родах людина може відчувати спільність на підсвідомому рівні. Лише на спільній території люди можуть утворити народи — культурно єдині спільноти, що за допомогою звичаїв закріплюють здобутки технологій, як фізичних, так і духовних. Технології ж повинні використовуватись не як неситий споживацький біг лібералів за новинками, а як засоби, що дають людині змогу стати вищими за тварин, бо людина відрізняється від тварини не силою, а інтелектом. Основними чинникам, які дають змогу сформувати Національних Організм є Кров, Земля і Дух. Національний Організм — це єдина людська надсвідома структура, що дає змогу збільшити окремим людям свій потенціал шляхом об’єднання і структуризації ролей у суспільстві. […]
    • Внутрішньо-окупаційний режим (ВОР).

      Внутрішньо-окупаційний режим (ВОР) — це форма поневолення закритими політичними елітарними колами, при якій народ опиняється під владою культурних, світоглядних, релігійних, мовних, юридичних, економічних і політичних форм експансії окупанта. Режим внутрішньої окупації характеризується: 1) Домінуванням культури окупанта і, як наслідок, мови. Окупант приневолює наслідувати його одяг, поведінку, ритуали, традиції і обряди за допомогою пропаганди, викривлення традицій, неправдивої подачі історії і т.д. Причиною втрати мови є втрата культури, яка, в свою чергу, веде до зруйнування кровних зв’язків.[…]